Hypnoanalys

Hypnoanalys är en relevant terapi för alla slags problem som har med emotionella och psykiska krafter att göra. Något som pågår inom dig men utanför din kontroll. Undantryckta känslor bildar en stark laddning av energi inombords. Analysen kan beskrivas som lagen om orsak och verkan där varje symptom (verkan) måste ha en orsak. Genom hypnoanalysen uppenbaras och därmed elimineras själva roten till symptomen som därmed försvinner.

Används för att uppenbara orsakerna till problem som:

* dåligt självförtroende

* oro

* ångest

* migrän

* olika fobier

* ilska

* skam och skuld

* olika utmattningssyndrom såsom exempelvis utbrändhet, fibromyalgi, stress

* missbruk

* sorg

och många andra problem som går att koppla till sinnet.

Hypnoanalys kan med fördel användas för ökad självkännedom.

Hypnoanalys är en helt individuell terapi och det är svårt att säga hur många besök som behövs.