Regressionsterapi – Tidigare Liv

En spännande resa bakåt i tiden samt att följa ett symptom genom olika liv

När vi pratar om tidigare upplevelser begränsar vi oss ofta till upplevelserna i det här livet. Vi vet mer än vad vi tror att vi vet. Vid en resa tillbaka till tidigare liv kommer du att uppleva händelser och känslor som på ett påtagligt sätt ofta påverkar oss i det liv vi lever idag. Min erfarenhet är att oavsett om det handlar om ett tidigare liv eller inte så är det många som finner svar på frågor som de länge sökt svaret på.

Regressionsterapi gör det möjligt för dig att förstå ditt agerande av vissa mönster i ditt beteende, hämningar, den familj du lever med eller vuxit upp i o.s.v. Ibland kan en svårförklarlig smärta härledas till en händelse eller olycka i tidigare liv.

Regression kan även användas som en terapiform där man kan följa ett symptom som en röd tråd genom flera olika liv. Där kan du som klient utröna vad du egentligen vill säga till dig själv - eller lära av situationen och därmed få bättre självinsikt.

Om det finns tidigare liv eller om det är det undermedvetna som sänder oss bilder att arbeta med spelar inte så stor roll. Terapin fungera mycket bra som ett komplement till vanlig samtalsterapi eller psykoterapeutisk behandling.

Regressionsterapi är alltså en väldigt bra och väl beprövad metod och används flitigt av olika terapeuter.